Menu

Opis Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia

Komentarze

Opis Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi

Komentarze

Opis Umowa o pracę: Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, jaki nawiązuje się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z art. 22§ 1 przez nawiązanie stosunku

Komentarze

Opis Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Tutaj znajdziesz wzór umowy o pracę na czas nieokreślony.

Komentarze

Opis Fundusze emerytalne - aktualne notowania OFE, komentarze i analizy. Najświeższe informacje z rynku emerytur w Polsce. Zdarza się, że postępująca choroba sprawia

Komentarze

Opis Zgodnie z przepisami prawa pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez wypowiedzenie albo przez rozwiązanie bez wypowiedzenia. W tym

Komentarze

Opis Większość umów o prace a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron

Komentarze

Opis Witam Na początku tego tygodnia otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Komentarze

Opis Umowa o pracę zawarta na czas określony to dokument, w którym pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem na ściśle określony czas

Komentarze

Opis W marcu przyszłego roku w wyniku waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie ok. 11 zł. Najniższa ok. 5 zł. Ale zaoszczędzili w 2012 r. stosując waloryzację kwotową.

Komentarze

Opis Witam. Pracuje w pewnej firmie już dwa lata na normalnej umowie o prace na czas określony. Powinienem dostać w poniedziałek nowa umowę bo 1szego lipca moja stara

Komentarze

Opis Ustanie stosunku pracy I. Wypowiedzenie umowy o pracę: Opracowana na podstawie: Dz. U 1998.21.94 Kodeks Pracy

Komentarze

Opis Popularne zapytania: rozwiązanie wzór wypowiedzenia umowy o pracę wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony wzór wzór wypowiedzenia umowy o pracę na

Komentarze

Opis porównanie waloryzacji rent i emerytur ze wzrostem średniej płacy (przeciętnego wynagrodzenia) Strona opracowana na podstawie kursu języka html Pawła Wimmera

Komentarze

Opis Rząd postuluje o pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego

Komentarze

Opis TABELA WALORYZACJI EMERYTUR: najświeższe informacje, zdjęcia, video o TABELA WALORYZACJI EMERYTUR Rewolucja w emeryturach. Co dalej z naszymi

Komentarze